COMP dostarczy system informacji pasażerskiej i monitoringu dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej 29 / 9 / 2015

Wykorzystując technologię światłowodową system będziedostępny na stacjach i przystankach WKD.

Umowa będzie realizowana w ramach programu „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a jego łączna wartość wynosi 7 mln złotych.

poznan_48_auto_530x2000 poznan_48_auto_530x2000