Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Cel projektu

Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno-kartograficznych, umożliwiającą zwiększenie ilości i jakości świadczonych e-usług.

002 002

Opis projektu

W ramach projektu dostarczyliśmy jednolitą i zapewniającą bezpieczeństwo infrastrukturę IT wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym tj. dostawą i instalacją infrastruktury technicznej zapewniającej bezpieczne środowisko przetwarzania danych zgodnie z rozporządzeniem KRI z 2012 r. Dodatkowo, naszym zadaniem było opracowanie i wdrożenie e-usług geodezyjnych w wysokim stopniu dojrzałości wraz z Portalem Obsługi Klienta (POK), które zrealizowaliśmy wspólnie z firmą Geometyka-Kraków S.C. W ramach projektu zostały podwyższone kompetencje pracowników w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia e-usług.

Projekt w liczbach

13

powiatów korzystających
z Platformy

19

e-usług geodezyjnych

10

usług elektronicznych

8

powiatów z infrastrukturami
pod systemy dziedzinowe

23

jednostek z Portalem Obsługi Klienta

Masz pytania dotyczące projektu? Zapraszamy do kontaktu: marketing@comp.com.pl