Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Cel projektu

Przygotowanie i przeniesienie (migracja) posiadanych funkcjonalności i danych Systemu Zarządzania Tożsamością (SZT).

zus zus

Opis projektu

Zaoferowaliśmy rozwiązanie oparte na technologii Oracle. Migracja odbędzie się na nowo dostarczoną i zainstalowaną w siedzibie ZUS infrastrukturę. W ramach realizacji umowy zrealizujemy:

  • dostawę i instalację sprzętu oraz licencji (infrastruktura) w ramach migracji SZT,
  • przeprowadzenie migracji SZT na nowo dostarczoną i zainstalowaną infrastrukturę,
  • świadczenia usług utrzymania dotychczas funkcjonującego SZT,
  • świadczenia usług dodatkowych,
  • świadczenia usług i dostarczenia licencji w ramach rozwoju funkcjonalnego SZT,
  • przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w związku z migracją SZT oraz rozwojem funkcjonalnym SZT.

Projekt w liczbach

42 000

obecna liczba tożsamości

52 000

docelowa liczba tożsamości

Masz pytania dotyczące projektu? Zapraszamy do kontaktu: marketing@comp.com.pl