Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Cel projektu

Zapewnienie instytucjom naukowym, rozlokowanym na terenie całego kraju, dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej wykorzystywanej do wpierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz umożliwiającej łączność z jednostkami naukowymi całego świata poprzez połączenie z siecią szkieletową Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.

0101 0101

Opis projektu

Projekt dotyczył rozbudowy środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki (zarówno warstwa szkieletu sieci jaki i warstwa dostępowa) poprzez uruchomienie nowoczesnych urządzeń sieciowych, działających w ramach istniejącej infrastruktury sieci miejskich MAN.
Zastosowana technologia Juniper Networks pozwoliła na stworzenie w ramach istniejących już sieci platformy transmisyjnej, zwiększonej przepustowości sieci MAN wykorzystywanej przez uczelnie i instytucje naukowe rozlokowane na terenie całego kraju. Pozwoliło to na stworzenie, w ramach tych sieci, platformy transmisyjnej, zwiększającej przepustowość sieci MAN oraz umożliwiającej zestawianie dynamicznych połączeń wirtualnych i dedykowanych kanałów na żądanie wykorzystywanych przez uczelnie i instytucje naukowe przy realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. Zastosowanie nowoczesnej technologii zapewniło integrację połączeń pomiędzy zespołami badawczymi wykorzystującymi różne dziedziny nauki.

Projekt w liczbach

21

jednostek sieci miejskich MAN

>130

wdrożonych przełączników szkieletowych

>250

wdrożonych przełączników dostępowych

Masz pytania dotyczące projektu? Zapraszamy do kontaktu: marketing@comp.com.pl