Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE)

Cel projektu

Dostawa i wdrożenie sieci szkieletowej IP/MPLS OSE w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

090 090

Opis projektu

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego (100 MB/s), bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakłada stworzenie sieci dostępu do Internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 30,5 tys.). OSE ro projekt wirtualnej sieci opartej na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej (wybudowanej w całości ze środków komercyjnych jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa). Operatorem sieci OSE jest NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy).

Przedmiotem projektu było dostarczenie Urządzeń i Oprogramowania niezbędnych do zbudowanie Węzłów Agregacyjnych i Szkieletowych stanowiących jedną sieć. Każdy Węzeł sieci OSE wyposażony zostanie w urządzenia sieciowe IP/MPLS, infrastrukturę bezpieczeństwa, przełączniki sieci lokalnej, systemy OSS/BSS (tylko w Węzłach Szkieletowych) oraz w urządzenia sieci zarządzania, zapewniające dostęp administracyjny do wszystkich urządzeń zlokalizowanych w węźle. Węzły sieci OSE zlokalizowane są na terenie 16 województw i dzielą się na węzły regionalne i węzły centralne.

Projekt w liczbach

3

węzły szkieletowe

16

węzłów agregacyjnych

Masz pytania dotyczące projektu? Zapraszamy do kontaktu: marketing@comp.com.pl