Ministerstwo Sprawiedliwości

Cel projektu

Uruchomienie Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z dostępem do informacji w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi.

sprawww sprawww

Opis projektu

Podjęliśmy wyzwanie i stworzyliśmy aplikację, która nie miała swoich dostępnych odpowiedników na rynku. Zaprojektowaliśmy produkt ,,szyty na miarę”, a następnie wdrożyliśmy go jako Portal Informacyjny sądów powszechnych w Polsce (rejonowych, okręgowych i apelacyjnych). Umowa przewidywała kompleksowe przygotowanie aplikacji dla sądów powszechnych tj. dostawę, instalację, konfigurację, wdrożenie oraz uruchomienie serwisu wraz z dostawą sprzętu.

Portal Informacyjny sądów powszechnych jest serwisem dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed sądami powszechnymi. W ramach projektu powstanie Elektroniczne Biuro Podawcze umożliwiające użytkownikom sądów powszechnych składanie dokumentów w formie elektronicznej.
Celem uruchomienia portalu było ułatwienie dostępu do informacji podmiotom upoważnionym i uprawnionym, w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom oraz sędziom i prokuratorom.

Projekt w liczbach

374

obsługiwanych
Sądów Powszechnych

30 000

użytkowników
zewnętrznych dziennie

10 000

użytkowników
wewnętrznych dziennie

4

miesiące - czas przejęcia serwisu
po poprzednim Wykonawcy
i budowa nowego rozwiązania

3

aplikacje mobilne na systemy Android, iOS oraz Windows

<1

sekunda czasu odpowiedzi aplikacji

Masz pytania dotyczące projektu? Zapraszamy do kontaktu: marketing@comp.com.pl