Ministerstwo Finansów

Cel projektu

Wsparcie bieżącej pracy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej poprzez wdrożenie nowego systemu w Departamencie Informacji Finansowej  wraz z przeniesieniem danych ze starego do nowego systemu.

100 100

Opis projektu

Przeprowadziliśmy migrację systemu niejawnego GIIF SIGIIF na dostarczoną i uruchomioną infrastrukturę teleinformatyczną w Centrum Informatyki Resortu Finansów w Warszawie oraz dostarczyliśmy usługę asysty technicznej w ramach projektu „Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF)”.

Do zadań Generalnego Inspektora należy uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie określonym w ustawie oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a w szczególności:

  • badanie przebiegu transakcji, co do których Generalny Inspektor powziął uzasadnione podejrzenia
  • przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku
  • rozstrzyganie w przedmiocie zwolnienia zamrożenia wartości majątkowych
  • udostępnianie i żądanie przekazania informacji o transakcjach
  • przekazywanie uprawnionym organom dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa
  •  inicjowanie i podejmowanie innych działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje
  • sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • współpraca z zagranicznymi instytucjami i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu
  • nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w ustawie.

Masz pytania dotyczące projektu? Zapraszamy do kontaktu: marketing@comp.com.pl

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close