Komenda Główna Policji

Cel projektu

Dostawa nowoczesnego rozwiązania zapewniającego afektywne zarządzanie danymi w ramach Systemu Informacji Operacyjnych II (SIO II).

 

poliuc poliuc

Opis projektu

Komenda Główna Policji szukając nowoczesnego systemu do analiz kryminalnych wybrała rozwiązanie oparte na zaawansowanej platformie analityczno-wywiadowczej DataWalk. Jego wdrożenie zapewni nie tylko możliwość zarządzania danymi zbieranymi w ramach SIO, ale dostarczy także dotychczas nieosiągalne funkcjonalności analityczne, które w znaczący sposób przyczynią się do efektywniejszej pracy funkcjonariuszy. Środowisko produkcyjne będzie przetwarzać informacje niejawne do klauzuli „POUFNE”.

Projekt w liczbach

200

użytkowników systemu rozproszonych w całej Polsce

Masz pytania dotyczące projektu? Zapraszamy do kontaktu: marketing@comp.com.pl