Relacje inwestorskie > Kalendarium inwestora
31-03-2017 Raport roczny jednostkowy za rok 2016
Raport roczny skonsolidowany za rok 2016
22-05-2017 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
30-06-2017 Wypłata odsetek od obligacji serii I/2015 (PLCMP0000058) za czwarty okres odsetkowy
28-07-2017 Wykup obligacji serii I/2014 (PLCMP0000041)
31-08-2017 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku
22-11-2017 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku