Władze spółki

O Firmie > Władze spółki

Rada Nadzorcza

Spółka informuje, iż w świetle oświadczeń złożonych przez członków Rady Nadzorczej spółki co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.

Robert Tomaszewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej COMP S.A.

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej objął w 2004 roku po czterech latach zasiadania w niej na prawach Członka. Z powodzeniem łączy swoją rolę z członkostwem w Radach Nadzorczych spółek zależnych od COMP: Safe Computing Sp. z o.o. oraz PayTel S.A. Od 2011 roku jest także Członkiem Zarządu domu maklerskiego Ventus Asset Management S.A.

W latach 2007 – 2011 Robert Tomaszewski pełnił funkcję Członka Zarządu Novitus S.A. a w 2011 roku również Członka Zarządu Elzab S.A. W pierwszej z tych spółek był wcześniej Członkiem Rady Nadzorczej (w latach 2006 – 2007). W 2009 roku sprawował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A. Na wcześniejszych etapach kariery zawodowej Robert Tomaszewski  był zatrudniony w Polskiej Agencji Prasowej jako Dyrektor Oddziału PAP Biznes oraz Doradca Zarządu (lata 2001 – 2006). Rozwój zawodowy przez długi czas z powodzeniem łączył z naukowym. W latach 1995 – 2004 był Asystentem w Katedrze Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej. Równolegle, w okresie od 1994 do 2004 roku pełnił funkcję Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Bauma S.A. W latach 2000 – 2003 był też Członkiem Rad Nadzorczych w Bauma System Sp. z o.o. i Bauma Inwestycje S.A. Wcześniej piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Top Consulting Ltd. (dwukrotnie: lata 1995 – 1997 oraz 1999 – 2000). Pełnił także funkcję Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu Domu Inwestycyjnego BWE S.A. (lata 1996 – 1999). Wcześniej związany był też z Domem Maklerskim Instalexport S.A., gdzie między 1993 a 1995 rokiem był Wiceprezesem Zarządu. Pierwsze kroki w karierze zawodowej Robert Tomaszewski stawiał natomiast w BRE Bank S.A. W latach 1992 – 1993 pracował tam kolejno jako Asystent Maklera i Makler Papierów Wartościowych.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył kursy podyplomowe na Harvard Business School oraz London Business School, a także wiele innych kursów i szkoleń, w tym m.in. „Managing World-Class Futures Exchange” prowadzony przez Chicago Board of Trade, kurs bankowy organizowany przez Union Bank of Switzerland oraz Mini-MBA organizowany przez Polsko – Amerykańskie Centrum Zarządzania. W 1992 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.

Grzegorz Należyty
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej COMP S.A.

W Radzie Nadzorczej COMP S.A. zasiada od 30 czerwca 2016 roku. Jednocześnie od kwietnia 2016 r.
pełni funkcję Członka Zarządu Siemens Sp. z o.o., z którą to firmą jest związane od 2001 roku podczas gdy w Siemens Business Services odpowiadał za sprzedaż rozwiązań IT. Dodatkowo od czerwca 2016 Członek Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Od 2013 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej spółek PayTel S.A oraz Elzab S.A.

Od 2012 roku jest również związany z sektorem energetycznym Siemensa w Polsce gdzie pełni funkcję Dyrektora Generalnego branż Power and Gas, Power Generation Services oraz Wind Power and Renewables.

Wcześniej w 2007 roku w zespole Nokia Siemens Networks, działającego w sektorze telekomunikacji, odpowiadał za nadzór sprzedaży usług Managed Services w regionie Zachodniej i Południowej Europy, a następnie jako Account Manager był odpowiedzialny za współpracę z T-Mobile. W kolejnych latach kierował działaniami Nokii Siemens Networks w regionie Centralnej i Wschodniej Europy, a następnie odpowiadał za sprzedaż rozwiązań z zakresu Business Solution do klientów w Europie Zachodniej.

Grzegorz Należyty ukończył Politechnikę Białostocką. Jest również absolwentem programu Executive MBA i programu Dyrektorów Generalnych w Harvard Business School.

Tomasz Bogutyn

Członek Rady Nadzorczej COMP S.A.

W Radzie Nadzorczej COMP zasiada od 2004 roku. Równolegle pozostaje także Członkiem Rady Nadzorczej PayTel S.A.

Wcześniej Tomasz Bogutyn pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu IDEA TFI S.A., a w latach 2009-2011 był członkiem Rady Nadzorczej Safe Technology S.A. – spółki należącej do Grupy Kapitałowej Comp. W okresie od 2008 do 2009r. piastował stanowisko Prezesa Zarządu TFI Emmerson S.A. Wcześniej był Wiceprezesem (lata 2004 – 2006) oraz Prezesem (lata 2006 – 2007) Zarządu PKO Credit Suisse TFI S.A. Od roku 2002 do 2004 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Pionie Bankowości Korporacyjnej PKO Bank Polski S.A., a w latach 2001 – 2002 – Zastępcy Dyrektora Naczelnego Bartimpex S.A. Był też Prezesem Zarządu EC Energy Sp. z o.o. (lata 2000 – 2001). Na wcześniejszym etapie swojej kariery zawodowej Tomasz Bogutyn był Członkiem Zarządu Trinity Management Sp. z o.o. (lata 1996 – 1998) i Dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych BGŻ S.A. (lata 1995 – 1996). W okresie od 1989 do 1995 roku pracował na stanowisku Kierownika w PLL LOT S.A.

Tomasz Bogutyn jest absolwentem Wydziału Ekonomii Australian National University. W 2007 roku ukończył także Advanced Management Program IESE.

Włodzimierz Hausner

Członek Rady Nadzorczej COMP S.A.

W Radzie Nadzorczej COMP zasiada od 2004 roku. W spółce pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Obie role łączy z powodzeniem ze stanowiskami Członka Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Akcelerator Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej sp. z o.o. oraz Doradcy Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).

Wcześniej Włodzimierz Hausner sprawował w NOT kilka innych funkcji. W latach 1999-2011 był Zastępcą Sekretarza Generalnego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, a w latach 2005 – 2011 Dyrektorem Centrum Innowacji. Od 2006 do 2008 był przewodniczącym Platformy Innowacji i Wdrożeń, a wcześniej – w latach 2001 – 2005 wiceprzewodniczącym Komitetu Prywatyzacji w Krajowej Izbie Gospodarczej. Przez ponad 20 lat (1983 – 2005) był również społecznym wiceprezesem i sekretarzem generalnym Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), a w latach 1994 – 1998 prezesem Zarządu Agencji TNOiK Sp. z o.o. w Warszawie. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa Zarządu w PFM TRADE Sp. z o.o. (lata 1993 – 1994) oraz w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego BOMIS Sp. z o.o. (lata 1992 – 1993). Był również pełnomocnikiem ds. działalności gospodarczej Polskiego Związku Głuchych (lata 1991-1992). Zanim zajął się bezpośrednim zarządzaniem podmiotami gospodarczymi, Włodzimierz Hausner pracował w organach administracji państwowej. W latach 1988 – 1990 pełnił funkcję wiceministra oraz Szefa Głównego Zarządu Rezerw Państwowych w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego. W okresie od 1981 do 1985 był Podsekretarzem Stanu w Urzędzie Gospodarki Materiałowej, a w latach 1980 – 1981 ekspertem w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Gospodarczej. Wcześniej pracował jako dyrektor w Zjednoczeniu Przemysłu Budowy Aparatury Chemicznej CHEMAK w Warszawie (lata 1974 – 1976) oraz Fabryce Armatur Głuchołazy (lata 1966 – 1974).

Uzyskał tytuł magistra ekonomii o specjalności ekonomiki przemysłu na Akademii Nauk Społecznych. Na studium organizowanym przez Zrzeszenie Prawników Polskich uzyskał dyplom syndyka, likwidatora i zarządcy komisarycznego. Jest dyplomowanym nauczycielem szkolnictwa zawodowego. Ukończył również kurs członków rad nadzorczych Skarbu Państwa. Odbył szkolenie w Instytucie Zarządzania w Londynie w zakresie Strategy Business Process – Reengineering & Benchmarking.

Sławomir Lachowski

Członek Rady Nadzorczej COMP S.A.

W Radzie Nadzorczej COMP zasiada od 2010 roku. Pełni również funkcję członka Rad Nadzorczych PayTel S.A., Orange Polska S.A. i Memorex Sp. z o.o. W spółkach BEST S.A., REDAN S.A. jest przewodniczącym Rad Nadzorczych. Od 2008 roku jest właścicielem firmy doradztwa strategicznego SL Consulting. Pozostaje również członkiem Rady Strategicznej THINKTANK oraz Członkiem Rady Fundacji Efekt Motyla.

Wcześniej jego kariera zawodowa była silnie związana z rynkiem finansowym. W latach 2004-2008 był prezesem Zarządu BRE Bank S.A. W tym okresie był również członkiem rad nadzorczych: BRE Bank Hipoteczny (jako przewodniczący RN), Intermarket Bank AG (jako przewodniczący RN), BRE Wealth Management (jako przewodniczący RN) oraz Hochtief Construction AG. Wcześniej, od 2000 do 2004 roku, był członkiem Zarządu, a od 2001 roku wiceprezesem Zarządu BRE Banku S.A., sprawując jednocześnie funkcję dyrektora Banku ds. Bankowości Detalicznej. W tym samym okresie pozostawał członkiem rad nadzorczych Bill Bird S.A. (jako przewodniczący RN), BRE.locum Sp. z o.o. (jako przewodniczący RN), PTE Skarbiec Emerytura S.A. (jako przewodniczący RN), Skarbiec Asset Management Holding S.A. i Onet S.A. W okresie obejmującym lata 1998 – 2000 był wiceprezesem Zarządu Powszechnej Kasa Oszczędności Bank Państwowy. Tę funkcję łączył z zasiadaniem w radach nadzorczych PKO Nieruchomości Sp. z o.o. (jako przewodniczący RN) oraz OFE Bankowy S.A. Wcześniej – pomiędzy rokiem 1994 a 1998 był wiceprezesem i pierwszym zastępcą prezesa Zarządu Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. w Łodzi, w którego Zarządzie zasiadał od roku 1993. W tym czasie był członkiem rad nadzorczych PBG Funduszu Inwestycyjnego Sp. z o.o. (jako przewodniczący RN), PBG Leasing Sp. z o.o. (jako przewodniczący RN), PBG Nieruchomości Sp. z o.o. (jako przewodniczący RN), Grupy Zarządzającej Łódź Sp. z o.o. (jako przewodniczący RN), BTUiR Heros S.A. (jako wiceprzewodniczący RN). W latach 1987-1992 był dyrektorem zarządzającym i właścicielem INTEXIM Centrum Analiz Ekonomicznych Sp. z o.o. początkowo łącząc tę funkcję z pracą na stanowiskach asystenta i starszego asystenta w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Tam rozpoczynał swoją karierę zawodową w latach 1983 – 1990.

Sławomir Lachowski ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki na wydziale Handlu Zagranicznego. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie makroekonomii na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji oraz na Uniwersytecie w Zurychu.

Odbył szereg szkoleń zawodowych, w tym między innymi: International Banking Summer School w Oiso – Japonia (1995), Strategic Management in Mergers & Acquistions Programme – INSEAD Fontainebleau (1996), Strategic Management in Banking Programme – INSEAD Fontainebleau (1997), Advanced Management Programme – INSEAD Fontainebleau (1997), AVIRA – INSEAD Spanish Bay (1998), Challenge of Leadership – INSEAD Fontainebleau (1999), Strategic Leadership Programme- Roffey Park, Wielka Brytania (1999), Stanford Executive Program (SEP), Stanford University, USA (2002), Wharton Fellows Master Classes, Shanghai (2007), HBS: Making Corporate Boards More Effective Program Information, Boston (2007), Wharton Fellows Master Classes, Silicon Valley (2007).

Jacek Klimczak

Członek Rady Nadzorczej COMP S.A.

W Radzie Nadzorczej COMP zasiada od 2012 roku. Równolegle pozostaje wspólnikiem w kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy. Jest także członkiem rad nadzorczych dwóch spółek giełdowych (m.in. Intercars S.A.).

Wcześniej, w okresie pomiędzy 2004 a 2008 rokiem, Jacek Klimczak pracował w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr, gdzie pełnił również rolę wspólnika. W latach 2001 – 2003 był zatrudniony w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Jego karierę prawniczą poprzedził okres pracy w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. gdzie zajmował się audytem finansowym spółek działających w sektorze towarów konsumpcyjnych (lata 1999 – 2000). W roku 1998 roku, zdobywał doświadczenie w Banku BPH S.A. gdzie był analitykiem finansowym instrumentów dłużnych.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studia z zakresu finansów i bankowości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na specjalizacji bankowość. W latach 2000 – 2003 zdał wszystkie egzaminy organizowane przez Association of Chartered Cartified Accountants (ACCA) z zakresu rachunkowości, finansów, podatków i zarządzania. Jacek Klimczak jest Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Kajetan Wojnicz

Członek Rady Nadzorczej COMP S.A.

W Radzie Nadzorczej COMP zasiada od 2012 roku. Jest również członkiem Rad Nadzorczych MNI S.A. (od 2011 roku) oraz Berling S.A. (od 2010 roku). Zajmuje się publicystyką, prowadząc stałe rubryki o tematyce giełdowej w „Życiu Warszawy”, „Sprawach Międzynarodowych” oraz pisząc komentarze dla „Parkietu”, „Ogólnopolskiej Gazety Giełdowej”, „Nowej Europy” i innych tytułów. Komentuje bieżącą sytuację giełdową dla serwisu Reutera, Bloomberg News czy Warsaw Business Journal. Jest także autorem materiałów dla inwestorów publikowanych przez WGPW. Od 1999 roku pracuje na stanowisku dyrektora handlowego w Interplus Sp. z o.o.

Kajetan Wojnicz był członkiem Rad Nadzorczych spółek Plastbox S.A. (lata 2004 – 2006) i Relpol S.A. (lata 2003 – 2007). W 2000 roku pełnił funkcję konsultanta w BNP – Dresdner Bank. Wcześniej realizował się zawodowo w roli maklera – w 1998 roku jako makler salesman w dziale klientów zagranicznych Raifferisen Capital & Investmen, a w latach 1996 – 1998 jako makler w Creditanstalt Bank. W okresie pomiędzy rokiem 1995 a 1996 był prezesem i dyrektorem finansowym w Discovery Travel LTD. Przed tą krótką zmianą branży pracował na stanowisku maklera analityka w Biurze Maklerskim PBR (w roku 1994), maklera giełdowego w Biurze Maklerskim WBK (lata 1992 – 1994) oraz maklera specjalisty w Biurze Maklerskim BPH (lata 1991 -1992).

Kajetan Wojnicz jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki oraz Wydziału Ekonomiczno – Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH).  Ukończył kursy „Corporate Accounting” na University of Calgary oraz „Financsial Accounting” na London School of Economics. Posiada licencję maklera.