Aktualności

O Firmie > Aktualności > Walne Zgromadzenie ...

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołał na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 15.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 

Termin: 30.06.2017 r., początek o 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Porządek obrad w załączniku poniżej.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia 30.06.2017 - dokumenty.