Comp S.A.
CENTRALA

ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa
Tel: +48 22 570 38 00
Fax: +48 22 662 63 71
e-mail: info@comp.com.pl

REGON: 012499190
NIP: 522-00-01-694

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Kapitał Zakładowy i Kapitał Wpłacony: 14 795 470 zł Numer KRS: 0000037706 
Kontakt dla mediów

Jacek Goczewski
Dyrektor Działu Marketingu Grupy Kapitałowej
jacek.goczewski@comp.com.pl

Comp S.A.
CENTRUM TECHNOLOGII SPRZEDAŻY

ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz
Tel: +48 18 444 07 20
Fax: +48 18 444 07 90
e-mail: info@novitus.pl

Comp S.A.
CENTRUM USŁUG IT

ul. Działkowa 115A
02-234 Warszawa
Tel: +48 22 465 07 00 – sekretariat
Tel: +48 22 465 09 99 – zgłoszenia serwisowe
Fax: +48 22 465 07 12
e-mail: serwis@css.pl